O Filmu sebepoznání

Film Sebepoznání vypráví příběh dvou přátel, kteří se po určité době společně setkávají. Sofie zažila rozvod svých rodičů, před kterým utekla do zahraničí a Tomáš si sám rozvodem prošel. Po určité době se opět setkávají a společně rozjímají o tom, co v tom období zažili. Do tohoto filmového děje vstupují známé osobnosti, které ději dodávají novou perspektivu.

Chceme s vámi sdílet formou tohoto příběhu nový druh sebevzdělávání. Film se dotýká témat jako je: smrt, chaos a životní chyby, odpuštění, rodiče a děti, otázky pro tebe, myšlení, strach, ego, energie a systém peněz, sebepoznání, spiritualita. Přišla nám škoda, nevyužít této možnosti pomáhat druhým lidem a dát jim možnost sebepoznání a seberozvoje.

Proto, na základě tohoto filmu vznikl projekt INSEBE.

Zajisti si vstupenku!

Máme pro Vás skvělou zprávu a tou je, že 2.9. 2021 od 19:00 proběhne živé promítání filmu v rajské zahradě krásného kláštera Svatého Gabriela.
Budeme se společně dívat na první díl filmu a následně proběhne také beseda s osobnostmi, kterou máš možná již předplacenou a nyní stav konečně dovoluje akce uspořádat.

Harmonogram:
17:00 - 18:30 prohlídka prostor sv. Gabriela Loci
18:30 - 19:00 kontrola vstupenek, usazení
19:00 - 20:30 promítání 1.dílu Sebepoznání
20:30 - 21:00 přestávka na občerstvení
21:00- 22:30 beseda s osobnostmi

Máte-li lístek zakoupený v rámci HITHIT, prosíme, potvrďte svou účast na vitej@gofreedomgroup.cz

Zároveň nabízíme před promítáním možnost prohlídky areálu Svatého Gabriela. Tuto prohlídku bude organizovat paní Monica Bubna z Litic, které dnes patří zámek Doudleby nad Orlicí.

Monica Bubna Litic je příbuzná s Gabrielou, hraběnkou Swéerts-Sporck, donátorkou ženského benediktinského kláštera sv. archanděla Gabriela v Praze 5 na Smíchově, po jejímž patronu byl klášter pojmenován (1891). Z odkazu své příbuzné se Monica Bubna Litic stala významným znalcem a propagátorem beuronského umění, které se ukrývá za kostelními i klášterními zdmi jako jedna z kompletních, nejstarších a nejpozoruhodnějších ukázek tohoto umění na světě.

Paní Mgr. Monica Bubna organizuje prohlídku za účelem charity, jelikož výtěžek z prohlídky půjde na opravu střechy areálu Sv. Gabriela. Pozor, je zde omezená kapacita pouze 25 osob!
Místo a čas konání akce:

Klášter Svatého Gabriela - Praha, Holečkova 106/10, 02.09.2021, start promítání od 19:00

 

OSOBNOSTI Z FILMU SEBEPOZNÁní

ČAsTÉ DOTAZY

Proč bych se měl/a podívat na film?

Film Sebepoznání se dotýká témat, která řeší každý, a to téměř každý den po celý život. Ať se jedná o vztahy, peníze, zdraví, naplnění, ego, sebepoznání a jiná témata, film se „dotkne“ i Tebe, Tvé vlastní osobnosti. Příběh filmu Tě vyprovokuje k zamyšlení, zda Tvůj život odpovídá tomu, jak ho chceš žít a zda vlastně máš představu o svém ideálním životě a víš, jak ji naplnit. V neposlední řadě Tě výpovědi jednotlivých osobností mohou inspirovat ke změně, která Tě dovede k Tvému vysněnému životu.

Je film i pro mě?

Měl/a by sis položit otázky typu, zda Tě zajímá téma „sebepoznání“ nebo výpovědi jednotlivých osobností či jen některých z nich nebo jsi prostě jen zvědavý/zvědavá, jaký příběh tento film přináší. Pokud alespoň na jednu z otázek je Tvá odpověď „ano“, potom je to film pro Tebe.

Proč je film rozdělen na dvě části?

z toho, abys měl/a divácký zážitek z filmu co nejlepší, tedy např. aby film nebyl pro Tebe moc dlouhý, neboť jeho délka se přibližovala ke třem hodinám. Dále abys pochopil/a lépe tématické celky, neboť první část se věnuje více Tobě a Tvému vnitřnímu světu a druhá více realitě, ve které žijeme. Také abys měl/a čas na zamyšlení se nad první částí před tím, než zhlédneš druhou, tedy v sobě více prožil/a zážitek z první části a vstřebal/a myšlenky, kterých je ve filmu požehnaně. Tento film je pojatý velmi netradičně, a proto rozdělení na dva díly je tou nejlepší cestou, aby sis z něj odnesl/a co nejvíce.

Mohu si film pustit z telefonu?

Ano, můžeš.

Jak mohu film podpořit?

Film můžeš podpořit zasláním příspěvku na účet: 4720757878/2010 nebo zakoupením audioknihy na našem webu v sekci audio.

Jak mohu dostat doklad o zaplacení?

Doklad Ti rádi zašleme. Prosíme, napiš nám jméno, příjmení, částku, kterou jsi přispěl, případně IČ na e-mail: vitej@gofreedomgroup.cz. Majitel práv není plátcem DPH.

Proč se Michal Rückel rozhodl podpořit film Sebepoznání?

Trailer k filmu sebepoznání

Přidejte se do diskuze

Tomáš Adam

Tvůrce filmu

Tomáš má za sebou tvorbu komunitních center za účelem tmelit mladé lidi, které baví osobní růst a mají svůj projekt, který chtějí dále rozvíjet.

“Taková kolej po škole, i když to byl dost punk,” s úsměvem dodává Tomáš.

V rámci své talk show zpovídal osobnosti a povzbudil mnoho lidí do akce. Jeho akcemi prošly tisíce lidí a mezi jeho bývalými studenty je řada z těch, co si rozjela úspěšně podnikání, a ještě jim nebylo ani pětadvacet. V současné době se Tomáš věnuje kreativitě, kdy právě vznikl nápad na film Sebepoznání.

Osobnosti ve filmu jsou z různých oblastí a vyzařuje z nich bdělost, klid, radost a hojnost. “Tímto ještě jednou děkuji za jejich laskavost,” vzkazuje Tomáš, který nyní připravuje Institut Sebepoznání.

Jde o vzdělávací platformu pro širokou veřejnost, kde budou některé osobnosti z filmu Sebepoznání působit jako lektoři.